Linbanan

Göteborgs Stad startade en dialog med göteborgarna för inspiration om vad stadens 400-årsjubileum bör erbjuda.

En linbana var ett av förslagen. Därför fick Trafikkontoret 2013 i uppdrag att undersöka huruvida en linbana var genomförbar och lämplig att bygga över älven som en del av det kollektiva resandet i Göteborg. Nu arbetar de med möjligheten att ha en linbana mellan Järnvågen och Lindholmen på plats 2021 i samband med firandet av stadens 400-årsjubileum. Det finns även planer på att ha ytterligare en eller flera linjer på plats några år senare.

Idag beräknas det passera cirka 400 000 människor över älven varje dag. Planerna på en citykärna som sträcker sig över älven och ett växande Norra Älvstranden kommer innebära att ännu fler människor kommer att bo och arbeta i närheten av älven och därmed kommer även resandet i området att öka. Med en linbana skulle dessa människor kunna resa med hög turtäthet och på ett miljövänligt sätt.

Att resa mellan Järnvågen och Lindholmen skulle innebära en resa på ungefär fem minuter, 45 meter över vattnet i cirka 20 kilometer i timmen. Och om allt går som det ska linbanan alltså börja transportera göteborgarna luftvägen lagom till 400-årsjubileet 2021.

Bildkälla: NCC
Arkitekt: White arkitekter

Källor:
goteborg2021.com
gp.se
masthuggskajen.se
forlivochrorelse.se