Förebygg.nu

Förebygg.nu

VÄLKOMMEN TILL FÖREBYGG.NU

15-16 NOVEMBER 2017

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Läs mer HÄR!

Datum & Tid:

16 Nov 2017 08:00 - 16:00

Plats:

Folkets Hus Konferens, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg